HALA i LABORATORIUM

Od lipca 2018 do końca lutego 2019 dla prywatnego Inwestora wykonano budowę zespołu pracowni do konserwacji i renowacji zabytków o pow. 1680,21 m2 wraz z pracami remontowo budowlanymi obejmującymi przebudowę istniejącego budynku o pow. 940,77 m2 na cele laboratorium badawczo-rozwojowego w miejscowości Niwy gm. Daleszyce.

Obiekt hali wykonano w konstrukcji mieszanej żelbetowo-stalowej z zastosowaniem elementów prefabrykowanych w postaci słupów żelbetowych, elementów monolitycznych w postaci słupów żelbetowych, podciągów oraz stropu. Konstrukcja stalowa obejmowała dach hali, jedną ze ścian szczytowych, ryglówki okienne, bramowe oraz belki podsuwnicowe. Obudowę hali stanowiły płyty warstwowe PIR 120 Pruszyński, pokrycie dachowe wykonano z blachy TR 160, wełny mineralnej oraz papy termozgrzewalnej.Powrót