IDEA

Projekt jest odpowiedzią na problem zatłoczonych miast, zapewniając obsługę parkingową dla sąsiadujących obiektów biurowych i usługowych, jednocześnie stwarzając nowe zaplecze usługowe i restauracyjne w parterze oraz tereny rekreacyjne wraz z zielenią na dachu.

Zastosowanie elementów prefabrykowanych pozwala na modułowe zestawienie obiektu, a rozstaw konstrukcyjny daje wiele możliwości przy planowaniu funkcji.

Ekonomiczność, elastyczność i innowacyjność rozwiązań w tym obiekcie połączone wraz z dowolnością przy projektowaniu elewacji architektonicznej pozwalają na uniwersalne zastosowanie projektu w wielu lokalizacjach, przy niewielkim nakładzie środków, bez utraty walorów estetycznych architektury.


OPIS KONSTRUKCYJNY

Obiekt składa się z samonośnych płyt strunobetonowych o rozmiarach pozwalających rozplanować parking bez podpór pośrednich. Płyty wsporcze mają 16m rozpiętości, a szerokość rozstawu poprzecznego słupów 7,5m. Konstrukcja nośna dla garażu utworzona jest z podpór żelbetowych i stropów nośnych, które są umieszczone w płaszczyznach, przesuniętych względem siebie o pół kondygnacji.

Ze słupami zespolone są belki, wsuwane w gniazda i osadzone w słupach. Belki posiadają półki dla oparcia zakończeń płyt TT, które wyposażone są w zakończenia typu HEB.

Po zestawieniu płyt przestrzeń rowka wraz z gniazdami wypełniana jest substancją, która po stwardnieniu tworzy sztywne połączenie sąsiednich płyt a wraz z połączeniem z belkami tworzą układ statyczny o roli tarczy.