IDEA

Projekt jest odpowiedzią na problem zatłoczonych miast, zapewniając obsługę parkingową dla sąsiadujących obiektów biurowych i usługowych, jednocześnie stwarzając nowe zaplecze usługowe i restauracyjne w parterze oraz tereny rekreacyjne wraz z zielenią na dachu.

Zastosowanie elementów prefabrykowanych pozwala na modułowe zestawienie obiektu, a rozstaw konstrukcyjny daje wiele możliwości przy planowaniu funkcji.

Ekonomiczność, elastyczność i innowacyjność rozwiązań w tym obiekcie połączone wraz z dowolnością przy projektowaniu elewacji architektonicznej pozwalają na uniwersalne zastosowanie projektu w wielu lokalizacjach, przy niewielkim nakładzie środków, bez utraty walorów estetycznych architektury.


OPIS KONSTRUKCYJNY

Obiekt składa się z samonośnych płyt strunobetonowych o rozmiarach pozwalających rozplanować parking bez podpór pośrednich. Płyty wsporcze mają 16m rozpiętości, a szerokość rozstawu poprzecznego słupów 7,5m. Konstrukcja nośna dla garażu utworzona jest z podpór żelbetowych i stropów nośnych, które są umieszczone w płaszczyznach, przesuniętych względem siebie o pół kondygnacji.

Ze słupami zespolone są belki, wsuwane w gniazda i osadzone w słupach. Belki posiadają półki dla oparcia zakończeń płyt TT, które wyposażone są w zakończenia typu HEB.

Po zestawieniu płyt przestrzeń rowka wraz z gniazdami wypełniana jest substancją, która po stwardnieniu tworzy sztywne połączenie sąsiednich płyt a wraz z połączeniem z belkami tworzą układ statyczny o roli tarczy.

 

Innowacyjny system parkingów modułowych z elementów prefabrykowanych "Unipark–in"

Uni-Park sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach specjalizuje się w konstrukcjach z prefabrykatów, które pozwalają na modułowe zestawienie obiektu, a rozstaw konstrukcyjny daje wiele możliwości przy planowaniu jego funkcji.

Realizujemy parkingi w systemie UniPark-in, obiekty użyteczności publicznej, hale z budynkami biurowymi oraz pozostałe projekty budowlane, korzystając głównie z konstrukcji prefabrykowanych. Bazujemy zarówno na własnym zasobach inżynierskich i wykonawczych, jak i doświadczeniu naszych partnerów. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

W ostatniej dekadzie obserwujemy dynamiczny wzrost urbanizacji Polski, a także towarzyszący temu wzrost zamożności społeczeństwa, które przekładają się na zrównanie nasycenia samochodów na 100 tys. mieszkańców w porównaniu do krajów Europy Zachodniej (Francja, Niemcy). Potrzeba staje się koniecznością znalezienia miejsca do zaparkowania samochodu. Wiele miast w Polsce poszukuje optymalnych rozwiązań związanych z organizacją ruchu pojazdów i parkowania. Tak jak w liczbie pojazdów dorównujemy krajom rozwiniętym, tak w liczbie parkingów i sposobu organizacji ruchu w aglomeracjach miejskich odstajemy zdecydowanie.

System UniPark-in jest elastyczny pod względem wielkości, liczby miejsc do parkowania, liczby kondygnacji, sposobu najazdu, komunikacji między poziomami, a ponadto zapewnia długoletnią trwałość konstrukcji w dobrym stanie technicznym z uwagi na prefabrykaty. Parking tego typu stanowi korzystną finansowo alternatywę dla parkingów podziemnych.