slider slider

Zmiana siedziby Uni-Park

Sprawdź nowy adres naszej siedziby

System Unipark-in

Zapoznaj się z naszą ofertą

Zapoznaj się z naszą oferta

Innowacyjny system parkingów modułowych z elementów prefabrykowanych "Unipark – in"

Innowacyjny system parkingów modułowych z elementów prefabrykowanych "Unipark–in"

Uni-Park sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach specjalizuje się w konstrukcjach z prefabrykatów, które pozwalają na modułowe zestawienie obiektu, a rozstaw konstrukcyjny daje wiele możliwości przy planowaniu jego funkcji.

Realizujemy parkingi w systemie UniPark-in, obiekty użyteczności publicznej, hale z budynkami biurowymi oraz pozostałe projekty budowlane, korzystając głównie z konstrukcji prefabrykowanych. Bazujemy zarówno na własnym zasobach inżynierskich i wykonawczych, jak i doświadczeniu naszych partnerów. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

W ostatniej dekadzie obserwujemy dynamiczny wzrost urbanizacji Polski, a także towarzyszący temu wzrost zamożności społeczeństwa, które przekładają się na zrównanie nasycenia samochodów na 100 tys. mieszkańców w porównaniu do krajów Europy Zachodniej (Francja, Niemcy). Potrzeba staje się koniecznością znalezienia miejsca do zaparkowania samochodu. Wiele miast w Polsce poszukuje optymalnych rozwiązań związanych z organizacją ruchu pojazdów i parkowania. Tak jak w liczbie pojazdów dorównujemy krajom rozwiniętym, tak w liczbie parkingów i sposobu organizacji ruchu w aglomeracjach miejskich odstajemy zdecydowanie.

System UniPark-in jest elastyczny pod względem wielkości, liczby miejsc do parkowania, liczby kondygnacji, sposobu najazdu, komunikacji między poziomami, a ponadto zapewnia długoletnią trwałość konstrukcji w dobrym stanie technicznym z uwagi na prefabrykaty. Parking tego typu stanowi korzystną finansowo alternatywę dla parkingów podziemnych.

Realizacje Uni-Park

Zobacz więcej

Aktualności

Zmiana adresu siedziby Uni-Park

Zmiana adresu siedziby Uni-Park

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 roku nasza firma zmieniła adres siedziby. Nowy adres to: ul. Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce. 

Więcej
Budowa Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Kielcach

Budowa Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Kielcach

Od miesiąca czerwca 2020 realizujemy kontrakt "Budowa Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Kielcach" w miejscowości Brzeziny gm. Morawica. Termin realizacji 20 miesięcy.

Więcej
System UniPark - in w prasie

System UniPark - in w prasie

Zachęcamy do przeczytania artykułu na temat Systemu „UniPark – in”, który ukazał się w ostatnim numerze Magazynu Europarking Polska.

Więcej