Budowa budynku biurowo-usługowego dla Spółki PODOPHARM

Budowa budynku biurowo usługowego z częścią magazynową przy ul. Olszewskiego w Kielcach dla Spółki PODOPHARM.

Prace rozpoczęto w lipcu 2022. Realizacja podzielona jest na dwa etapy następujące po sobie; konstrukcja, roboty wykończeniowe wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu.

Zakres robót do wykonania w Generalnym Wykonawstwie:
- wzmocnienie gruntu przy pomocy kolumn betonowych przemieszczeniowych HDP
- wykonanie budynku biurowo usługowego z halą magazynową  o powierzchni całkowitej 2190 m2 wraz z kompletem instalacji sanitarnych, wentylacji, elektrycznych, słaboprądowych
- wykonanie kompletu przyłączy sanitarnych, elektrycznych oraz c. o
- wykonanie zagospodarowania terenów utwardzonych w ilości 1133 m2 oraz biologicznie czynnych

 Powrót