CHEMAR Rurociągi Sp. z o.o.

Roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku biurowo socjalnego-produkcyjnego w ramach projektu ”Podnoszenie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku biurowo socjalnego-produkcyjnego oraz pozyskanie energii z instalacji fotowoltaicznej” zrealizowano w terminie od maja do połowy września 2023 roku.

Wartość kontraktu brutto 3 427 038,83 zł

Zakres robót obejmował;
- roboty rozbiórkowe ścian zewnętrznych ok. 4 000 m2
- roboty murowe, termo elewacyjne w ilości ok. 4 000 m2
- termomodernizację stropodachu na części biurowo administracyjnej budynku
- wymianę bram zewnętrznych w hali produkcyjnej
- oświetlenie zewnętrzne
- wymianę liczników c. o i c. wuPowrót