Budowa Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Kielcach

Od czerwca 2020 roku do 31.03.2022 został zrealizowany kontrakt "Budowa Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Kielcach" w miejscowości Brzeziny gm. Morawica.

Zakres robót do wykonania w Generalnym Wykonawstwie obejmował:

  • wykonanie nowego budynku Laboratorium  o pow. całkowitej 2 628,38 m2
  • budowę budynku magazynowego Obwodu Drogowego o pow. 141,61 m2
  • rozbiórkę istniejących obiektów na placu budowy
  • przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej
  • przebudowę układu komunikacyjnego

Wartość kontraktu brutto 12 859 245,18 zł.Powrót