Budowa Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Kielcach

Od miesiąca czerwca 2020 realizujemy kontrakt "Budowa Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Kielcach" w miejscowości Brzeziny gm. Morawica. Termin realizacji 20 miesięcy.

Zakres robót do wykonania w Generalnym Wykonawstwie obejmuje:

  • wykonanie nowego budynku Laboratorium  o pow. całkowitej 2 628,38 m2
  • budowę budynku magazynowego Obwodu Drogowego o pow. 141,61 m2
  • rozbiórkę istniejących obiektów na placu budowy
  • przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej
  • przebudowę układu komunikacyjnego

Wartość kontraktu brutto 12 859 245,18 zł.Powrót