Zmiana adresu siedziby Uni-Park

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 roku nasza firma zmieniła adres siedziby. Nowy adres to: ul. Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce. 

Pozostałe dane spółki pozostają bez zmian. Prosimy o aktualizacji danych w swoich bazach informacyjnych oraz o uwzględnieniu powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach. 

Powrót