System UNIPARK-IN

Innowacyjny system parkingów modułowych z elementów prefabrykowanych "Unipark – in"

W ostatniej dekadzie obserwujemy dynamiczny wzrost urbanizacji Polski, a także towarzyszący temu wzrost zamożności społeczeństwa, które przekłada się na zrównanie nasycenia samochodów na 100 tys. mieszkańców w porównaniu do krajów Europy zachodniej (Francja, Niemcy). Potrzeba staje się koniecznością znalezienia miejsca do zaparkowania samochodu. Wiele miast w Polsce poszukuje optymalnych rozwiązań związanych z organizacją ruchu pojazdów i parkowania. Tak jak w ilości pojazdów dorównujemy krajom rozwiniętym tak w ilości parkingów i sposobu organizacji ruchu w aglomeracjach miejskich odstajemy zdecydowanie.

System UniPark - in jest elastyczny pod względem wielkości, ilości miejsc do parkowania, liczby kondygnacji, sposobu najazdu, komunikacji między poziomami i daje długoletnią trwałość konstrukcji w dobrym stanie technicznym z uwagi na prefabrykaty. Parking tego typu stanowi korzystną finansowo alternatywę dla parkingów podziemnych.Powrót